• medische apparatuur 2
  • Waterschapkl
  • zwijndrecht 2kl
  • Waterzuivering in Madurodamkl
  • Polderlandschap t Beijerschekl
  • ziekenhuiskl

Het dienstenpakket

Op de volgende gebieden kan HH-IM B.V. u professioneel van dienst zijn:

Interimmanagement
HH-IM B.V. is vooral ervaren in interim management opdrachten met een sterk operationeel karakter. Het handen en voeten geven aan een uitgestippelde strategie, het doorvoeren van organisatiewijzigingen waarbij ‘de winkel moet doordraaien’, het verbeteren van de zichtbaarheid, effectiviteit en efficiëntie van afdelingen zijn opdrachten die meermaals met succes werden uitgevoerd. Daarbij bestaat altijd nadrukkelijk aandacht voor het motiveren en stimuleren van de betrokken medewerkers. Insteek daarbij is ook nadrukkelijk:

na 6 tot 9 maanden moet de interim manager weer afscheid kunnen nemen!

Projectmanagement
Binnen HH-IM B.V. is zowel de theoretische kennis als de praktijkervaring aanwezig voor het leiden van projecten. De meeste ervaring werd opgebouwd met technologische en onderzoeksprojecten. Projectmedewerkers zijn vrijwel altijd een mix van academisch, HBO en MBO niveau. Ook voor een maatwerk training projectmanagement bent u bij HH-IM B.V. aan het juiste adres.

Coaching
Door de aanwezige theoretische kennis en de ruime praktijkervaring kan HH-IM B.V. uitstekend coaching trajecten uitvoeren, vooral voor middelmanagement functionarissen. De aanpak kenmerkt zich door een pragmatische en zeer praktische werkwijze. Waar zinvol worden praktisch toepasbare modellen gehanteerd voor o.a. situationeel leidinggeven, besluitvorming, conflicthantering, het voeren van lastige gesprekken en timemanagement.