• zwijndrecht 2kl
 • medische apparatuur 2
 • Waterzuivering in Madurodamkl
 • Polderlandschap t Beijerschekl
 • ziekenhuiskl
 • Waterschapkl

Ervaring

Voor een overzicht van de functies die werden bekleed en de belangrijkste interim opdrachten die werden uitgevoerd: zie het LinkedIn profiel van Hans Hanekamp:

Op verzoek geef ik u met genoegen informatie over voor u relevante referentie projecten. De laatste jaren werden opdrachten uitgevoerd bij een aantal ziekenhuizen en in de wereld van de waterschappen.

Werkwijze

De werkwijze van HH-IM B.V. vloeit direct voort uit de ervaring die werd opgebouwd in projectmatig werkende organisaties. Daarom wordt altijd sterk gedacht en gewerkt vanuit het volgende stappenplan:

Oriënteren:

 • wat moet er worden bereikt (resultaat)
 • waarom wilt u dat (doel)
 • welke vorm van ondersteuning zoekt u en waarom (scope)
 • ·wat hoeft er niet te gebeuren (afbakening)

Plan van aanpak:

 • beschrijving te bereiken resultaat / afbakening
 • stappenplan en te bereiken deelresultaten
 • vereiste inspanning om het resultaat te bereiken
 • planning en budget afspraken
 • informatie en communicatie afspraken

Uitvoering opdracht:

 • grote mate van betrokkenheid en gedrevenheid
 • sterk praktische en operationeel gerichte werkwijze
 • gezonde balans tussen mensgericht en taakgericht opereren
 • regelmatige evaluatiemomenten over de gang van zaken

Afronding en evaluatie:

 • wederzijdse overeenstemming over het resultaat
 • terugblik, wat ging goed, wat kon beter